Vad är statsvetenskap? - Om undran inför politiken (bok + digital produkt) (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 172
Forlag: Studentlitteratur AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789144104256
Omtale Vad är statsvetenskap? - Om undran inför politiken (bok + digital produkt)
Vad är statsvetenskap? är en introduktion till det vetenskapliga studiet av politik. I centrum står statsvetenskapens grundläggande frågor och svar, liksom möjligheten att nå vetenskaplig kunskap om politik. Statsvetenskapens framväxt som ämne och vetenskaplig disciplin behandlas, jämte dess centrala begrepp och metodologiska pluralism. Särskild uppmärksamhet ägnas åt den statsvetenskapliga forskningsprocessens olika delar (problem, teori, metod, material och resultat). Författarna tar även upp vad det innebär att studera statsvetenskap vid universitet och högskolor och vad yrkesverksamma statsvetare gör.
Boken vilar på två huvudidéer: att vetenskap i grunden handlar om att undra något och att vår kunskap om politik väsentligen bestäms av de begrepp vi använder och av den använda meto­dologin.
I denna andra upplaga har innehållet i sin helhet setts över och aktualiserats. Därtill har bokens webbplats omarbetats för att underlätta för både lärare och studenter. På webbplatsen finns nu en digital version av boken, kapitelsammanfattningar, övningsuppgifter, begreppsförklaringar, kunskapstest samt en serie filmade intervjuer med stats­vetare verksamma utanför akademin. Instruktioner för hur du kommer åt det digitala materialet finns på omslagets insida.

Til toppen

Flere bøker av Björn Badersten og Jakob Gustavsson: