Omtale Vägar till språk i förskolan
Små barn lär med hela sig, de lär och upplever genom kropp och rörelse i interaktion med andra. Barn lär av det de är motiverade och intresserade av. Språklärande sker inte enbart via det verbala språket utan utvecklas genom ögonkontakt och gester, handlingar i samspel med andra, lek och aktiviteter.

Författarna beskriver hur barn lär språk i en språkmiljö där personalen tolkar, förstår och är medveten om sin egen roll i barnens språklärandeprocess. Här har både det musikaliska, det kroppsliga, det lekfulla, det berättande och det mångfaldiga kommunicerandet en given plats. Kapitlen innehåller en rad exempel på hur förskolans personal kan bredda och utveckla lek och aktiviteter som redan försiggår med syfte att stödja språklärande. En viktig aspekt i boken är barns tillägnande av andraspråk i förskolan. Vägar till språk i förskolan vänder sig till verksamma förskollärare och studenter på förskollärarutbildningen.

Til toppen

Flere bøker av Sonja Kibsgaard, Anne Berg, Kathrine Bjørgen, Cecilie Dyrkorn Fodstad, Olaf Husby, Marit Kanstad, Nora Bilalovic Kulset, Thomas Moser, Silje Neraas, Ingvild Olsen Olaussen, Monica Seland, Sunniva Skjøstad Hovde og Rune Storli: