Omtale Vägar till vetenskapen : Sveriges unga akademi om att bli och vara forskare
På senare tid har vetenskapliga akademier för unga forskare etablerats runt om i världen. Så också i Sverige, där Sveriges unga akademi inrättades 2011. Dess syfte är att fungera som ett tvärvetenskapligt forum och en forskningspolitisk plattform för unga forskare i landet.
Denna bok samlar korta självbiografier, skrivna av de forskare som utvaldes att bli den första generationen
ledamöter av Sveriges unga akademi. Texterna är personligt
hållna och kretsar kring frågor rörande yrkesval, drivkrafter och karriärstrategier. Hur blir man forskare?
Hur är det att arbeta som forskare och forskningsledare?
Vad krävs för att lyckas? Svaren ger råd och inspiration
men bidrar också till reflexion och eftertanke. Eftersom ledamöterna representerar en rad olika kunskapsområden, från filosofi till nanoteknologi, ger boken samtidigt värdefulla inblickar i dagens vetenskapliga landskap: dess uppgifter såväl som utmaningar.

Förordet är skrivet av nobelpristagaren Torsten Wiesel som också är akademins vetenskapliga beskyddare.

Til toppen

Flere bøker av Christer Nordlund, Christer Nordlund, Helen Andersson-Svahn, Gustaf Arrhenius, Christian Broberger, Fredrik Bäckhed, Örjan Carlborg, Jan Conrad, Marie Dacke, Per Eklund, Christian Forssén, Tünde Fülöp, Annette Granéli, Martin Högbom, Erik Ingelsson, Danica Kragic, Jonas Larsson, Maria Lindskog, Torsten Wiesel og Anna Sjöström Douagi: