Omtale Våldets mening : makt, minne, myt
Våld framställs ofta som något godtyckligt och meningslöst, men våldshandlingar återspeglar i hög grad den kultur och samtid de utspelar sig i. I Våldets mening diskuterar författarna våldet i den historiska verkligheten, i konsten, på museer och i litteratur. Det långa tidsperspektivet i boken ger tankeväckande insikter om det annars så akuta och dramatiska ämnet.

Våldets mening är skriven av framstående och välrenommerade forskare som arbetar med synen på våld i sina egna discipliner. Texterna är ett tvärsnitt av olika vetenskapsgrenar och ger analyser av så vitt skilda ämnen som dueller under svensk stormaktstid, kvinnomisshandel i 1800-talets Sverige, våldet i de isländska sagorna och religionens roll i krigshandlingar.

-Peter Aronsson är professor i Kulturarv och historiebruk, vid Tema Q, Linköpings universitet.
-Irene Andersson är fil. dr och lektor i historia med didaktisk inriktning vid Lärarutbildningen, Malmö högskola.
-Per Bauhn är docent i praktisk filosofi vid Lunds universitet och lektor vid Högskolan i Kalmar.
-Christopher Collstedt är doktorand vid Historiska institutionen vid Lunds universitet.
-Jan Hjärpe är religionshistoriker och professor i islamologi, avdelningen för religionshistoriska ämnen, Lunds universitet.
-Anders Jarlert är professor i kyrkohistoria vid Lunds universitet och föreståndare för Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv (LUKA).
-Kenneth Johansson är doktorand vid Historiska institutionen i Lund.
-Rickard Lagervall är doktorand i religionshistoria med islamologisk inriktning vid Lunds universitet.
-Malin Lennartsson är fil. dr. i historia och verksam som lektor vid Växjö universitet.
-Marie Lindstedt Cronberg är forskarassistent vid Historiska institutionen vid Lunds universitet.
-Roddy Nilsson är fil. dr i historia och verksam som forskare vid Centrum för kulturforskning vid Växjö universitet.
-Erling Sandmo. är forskare vid Institutt for samfunnsforskning, Oslo.
-Birgitta Svensson är professor i etnologi vid Stockholms universitet och Nordiska museet.
-Maria Svensson är doktorand i historia vid Lunds universitet.
-Eva Österberg är professor i historia vid Lunds universitet.

Til toppen

Flere bøker av Eva Österberg, Marie Linstedt Cronberg, Irene Andersson, Peter Aronsson, Per Bauhn, Christopher Collstedt, Jan Hjärpe, Anders Jarlert, Kenneth Johansson, Rickard Lagervall, Malin Lennartsson, Roddy Nilsson, Erling Sandmo, Maria Småberg og Birgitta Svensson: