Valkebo härads nämndemän 1625-1725 : nämndemän från Gammalkil, Ledberg, Nykil, Rakered, Rappestad, Sjögestad, Slaka och Vikingstad socknar (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 292
Forlag: Vifolkagen
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789198475111
Omtale Valkebo härads nämndemän 1625-1725 : nämndemän från Gammalkil, Ledberg, Nykil, Rakered, Rappestad, Sjögestad, Slaka och Vikingstad socknar
Förr i tiden levde de flesta av Sveriges invånare inte i städer utan på landet, och det var på landsbygden som häradsrätterna dömde i olika tvister och brottmål. Det kunde vara grannar som var osams om grisar som smitit in i någons åker och ätit upp säden, osämja kring arv efter släktingar, unga kvinnor och män som fick barn ogifta, eller kanske en äkta make som drack för mycket och var våldsam mot sin hustru eller mot andra.

Alla möjliga mål togs upp vid häradsrätterna, och i varje härad ingick ett antal socknar varifrån allmogens representanter hämtades som skulle ingå i den sk häradsnämnden. Dessa nämndemän var ofta personer som man tyckte man kunde lita på och som hade någon form av förtroende bland sina sockenbor. Ibland var de dock inte alltid föredömliga i sitt uppträdande, vilket ibland framgår av häradsrätternas protokoll, de sk domböckerna.

I den här boken biograferas alla nämndemän som satt i häradsnämnden under åren 1625-1725 i Valkebo härad i Östergötland.

Familjerna har kartlagts så långt det varit möjligt, och här finns mycket att hämta för den släkthistoriskt intresserade. En stor del av bokens innehåll består av utdrag ur de domböcker där häradsrättens domar skrevs ner. Där finns många intressanta, dråpliga, tragiska och färgrika beskrivningar av livet på den östgötska landsbygden för länge sedan.

Boken riktar sig främst till släktforskare med intresse för socknarna i Valkebo härad, men utdragen ur domböcker och andra ibland svårfunna källmaterial är mycket omfattande, och kan vara av intresse även för andra, inte minst för dem som vill få en bild av livet för vanliga människor för 300-400 år sedan.

Til toppen

Flere bøker av Bo Lindwall og Henrik Mosén: