Omtale Vård och behandling vid kärlsjukdomar
Kärlsjukdomar kan ge en mångfasetterad symtombild som ställer krav på bred kompetens hos hela teamet som arbetar med kärlsjukdomar oavsett professionstillhörighet. Alla yrkeskategorier behöver ha goda kunskaper om aterosklerosutveckling, medicinsk, kärlkirurgisk och endovaskulär vård och behandling, men även hälsopedagogisk kompetens och goda kunskaper om sekundär prevention. Denna bok har som utgångspunkt ett sådant helhetsperspektiv. Bokens tyngdpunkt ligger på det praktiska omhändertagandet av patienten med diskussioner kring handläggning, utredning, diagnostik, behandling, primär- och sekundärprevention samt specifika omvårdnadsåtgärder. Författarna är specialister inom kärlmedicin, kärlkirurgi, interventionell radiologi och har stor erfarenhet av vård och behandling vid kärlsjukdomar. Boken är skriven för läkare och sjuksköterskor under specialisering inom kärlsjukdomar samt för redan yrkesverksamma med intresse för vård och behandling vid kärlsjukdomar.

Til toppen

Flere bøker av Christine Wann-Hansson, Anders Gottsäter, Bengt Lindblad, Stefan Acosta, Carin Alm-Roijer, Peter Danielsson, Nuno Dias, Karl-Fredrik Eriksson, Frida Fondelius, Isabel Goncalves, Ulf Hedin, Hans Herlitz, Jan Holst, Åsa-Linda Lethagen, Hans Lindgren, Fredrik Lundgren, Martin Malina, Thomas Mandl, Maria Mangsbacka, Christina Monsen, Thomas Mätzsch, Olle Nelzén, Camilla Nilsson, Jerker Persson, Monica Pettersson, Håkan Pärsson, Hans Ravn, Timothy Resch, Björn Sonesson, Martin Stagmo, Catharina Stjärnborg-Elofsson, Susanne Svensson, Anders Wanhainen og Reinhard Volkmann: