Forfatter: , , , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2001
Antall sider: 227
Forlag: Studentlitteratur AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789144019307
Omtale Värdegrund och svensk etnicitet

Denna bok behandlar den del av de svenska läroplanerna som presenterar värdegrunden för skolans arbete. Men bidragen i boken sträcker sig också långt bortom den formulerade värdegrundstexten, ut mot världen och tillbaka i historien. Gemensamt för dem är granskningen av skolans värdegrund med utgångspunkt i huruvida den ger uttryck för svensk etnicitet eller om den formulerar en etik av universell karaktär.

I boken behandlas den svenska skolans moralfostran i ett historisk perspektiv. Den innehåller också en översikt över olika livsideal så som dessa återspeglas i världens religioner, samt en redogörelse över värdegrundens ursprung.

Vidare diskuteras huruvida den svenska värdegrunden kan exporteras, samt hur pass nationellt och kontextuellt förankrad den är. Andra frågor som behandlas är om värdegrundstexten ger uttryck för svensk etnocentrism, värdegrund utifrån ett interkulturellt pedagogiskt perspektiv samt hur ungdomars upplevelser möter läroplanens visioner om värdegrunden.

Til toppen

Flere bøker av Göran Linde, Ing-Marie Parszyk, Agneta Linné, Pirjo Lahdenperä, Christer Hedin, Carolina Tesch og Hans-Olof Gustavsson: