Varetektsfengsling og proporsjonalitetsprinsippet (Innbundet)

- en balansetest

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 388
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202303846
Kategori: Jus
Fag: Internasjonal rett og menneskerettigheter, Strafferett og straffeprosess
Nivå: Akademisk
Omtale Varetektsfengsling og proporsjonalitetsprinsippet

Norsk varetektspraksis har vært under kritikk i lang tid. Den er kritisert for at vi fengsler for mange, for lenge og for hardt. Forfatteren viser at det gjelder et krav om forholdsmessighet etter EMK art. 5, nr. 3 og at straffeprosesslovens § 170a må anvendes på samme måte.

Forfatteren redegjør for de generelle og spesielle fengslingsvilkårene, og for den konkrete proporsjonalitetsvurderingen som skal foretas. I fremstillingen vises det til rikholdig praksis fra Den europeiske menneskerettsdomstolen, samt til alle ankeutvalgets kjennelser fra 1999 og frem til i dag.

Boken er viktig for alle som jobber med straffeprosess: politi, påtalemyndighet, forsvarere og dommere. Også studenter vil ha nytte av boken.

Proporsjonalitetsprinsippet gjelder i alle menneskerettslige inngrepssituasjoner og ved alle frihetsberøvelser – også de administrative. Andre som jobber med tvang, i barnevern, psykisk helsevern og utlendingssaker, vil derfor også ha glede av de generelle kapitlene i boken.

Boken bygger på forfatterens doktoravhandling som ble forsvart 19. mai 2014 for graden ph.d. i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Til toppen

De som kjøpte denne boken, kjøpte også: