Omtale Vem reglerar informationssamhället? : nordisk årsbok i rättsinformatik 2006-2008
Nordisk årsbok i rättsinformatik följer en lång tradition av att belysa den senaste utvecklingen inom området rättsinformatik. Boken följer och rapporterar om utvecklingen i de skandinaviska länder. I den här upplagan av Nordisk årsboken i rättsinformatik bidrar också flera internationella experter. Årsboken belyser aktuella frågor och tendenser i informationssamhället och utgör en värdefull källa för båda akademiker och praktiserande jurister. Professor emeritus Peter Seipel, Professor Peter Blume, Professor Dag Wiese Schartum, Professor Ahti Saarenpää och Professor Cecilia Magnusson Sjöberg är några av de experter som bidrar till boken. Nordisk årsbok i rättsinformatik diskuterar problem som har uppstått i och med samhällets användning av informations- och kommunikationsteknologi, bland annat:
· Hur den personliga integriteten ter sig i framtiden.
· Hur immaterialrätten påverkas i informationssamhället.
· Hur man kan skydda den personliga integriteten och samtidigt främja informationssäkerhet.
· Vad begrepp som den semantiska webben och sociala medier har för betydelse för utvecklingen av juristers informationssökning.
· Hur kunskapshanteringssystem kommer att fungera i framtiden.

Ett centralt tema i boken är hur man bör balansera kraven på ökad juridisk reglering med hur man bör ta hänsyn till de röster som vill ha mindre regler i informationssamhället. Därtill diskuteras vilka juridiska angreppssätt som är mest lämpliga.

Til toppen

Bøker i serien