Omtale Vetenskaplighet i högre utbildning - Erfarenheter från lärarutbildningen
Vad innebär vetenskaplighet i högre utbildning och hur kan den stärkas? Den här boken tar sin utgångspunkt i en institutions systematiska arbete med dessa frågor, i syfte att diskutera positiva erfarenheter och kritiska moment i ett sådant utvecklingsarbete. Exempel på ämnen som tas upp i boken är forskningsanknuten litteratur, examensarbete, relationen mellan teori och praktik, ämnesprogression, digitalisering, hållbar utveckling och estetiska uttrycksformer.

Vetenskaplighet i högre utbildning diskuterar erfarenheter från lärarutbildningen vid Göteborgs universitet. De olika projekten som beskrivs har dock generell högskolepedagogisk relevans och boken är därmed lämplig som kurslitteratur i högskolepedagogisk utbildning mer allmänt. Den vänder sig även till forsknings- och utbildningsansvariga vid universitet och högskola.

Den här boken är ett resultat av en satsning på forskningsinriktade utvecklingsprojekt som genomfördes vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession 2017-2018, Göteborgs universitet.

Til toppen

Flere bøker av Olof Franck, Elisabeth Asp-Onsjö, Viktoria Bengtsdotter Katz, Anna Blomqvist, Irma Brkovic, Malin Brännström, Git Börjesson, Mattias Börjesson, Katharina Dahlbäck, Anne Dragemark Oscarson, Sara Edman, Jonas Emanuelsson, Peter Erlandson, Djamila Fatheddine, Bjørn Friis Johannsen, Eva-Lena Happstadius, Margaretha Häggström, Jonna Kallaste Håkansson, Åsa Karlsson, Cecilia Kilhamn, Lena Knutsson, Angelika Kullberg, Jan Landström, Annika Lilja, Anna-Lena Lilliestam, Anna Lyngfelt, Joakim Magnusson, Charlotte Nilsson, Elisabeth Ohlsson, Christina Osbeck, Helena Pedersen, Anna-Lena Pihl, Catarina Player-Koro, Ilona Rinne, Miranda Rocksén, Karin Rönnerman, Catarina Schmidt, Sylvana Sofkova Hashemi, Ola Strandler, Anna Strid, Marie Ståhl, Maria Svensson, Anna Udén, Ann-Marie von Otter, Arjen Wals, Eva Wennås Brante og Maria Åström: