Vikten av vinst : en studie om syftets betydelse i bolagsstyrning (Innbundet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 311
Forlag: Edita
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789176788196
Omtale Vikten av vinst : en studie om syftets betydelse i bolagsstyrning
Vinstsyftet uppmärksammas i samhällsdebatten bl.a. i samband med privatisering av vård, skola och omsorg samt ohämmad exploatering av arbetskraft och naturtillgångar. Vinstsyftet granskas här i kontexten av svensk näringslagstiftning men också i perspektivet av marknadsekonomins historiska utveckling och dagens samhällsdebatt om näringslivets samhällsansvar.

Trots att syftet är den övergripande handlingsnormen vid drift av företag utvisar studien att syftesbestämningen är outvecklad vilket skapar en onyanserad debatt. Författaren menar att utveckling av syftesbestämningen är nyckeln till rationella organisationsformer för företagsverksamhet med skiftande inriktningar och intressentkonstellationer.

Studien utmynnar i slutsatsen att förståelsen av syftet med en företagsverksamhet är grunden för att bedöma och kontrollera riskerna med att engagera sig i verksamheten. Alternativa syften i näringsverksamhet bör inte diskrimineras av lagstiftningen. Men det bör införas uttryckliga krav på transparant syfte som återspeglar företagets egentliga inriktning och syftet skall konsekvent följas i beslutsprocessen.

Til toppen