Virusinfektioner : klinik, diagnostik, profylax och behandling (Innbundet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 148
Forlag: Corpus-Gullers
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789197603348
Omtale Virusinfektioner : klinik, diagnostik, profylax och behandling
Tomas Bergström är professor i klinisk mikrobiologi och specialist i infektionssjukdomar och klinisk virologi. Han tjänstgör vid Virologiska laboratoriet, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.

Vilka två händelser har inträffat under de senaste två åren som har förändrat vår syn på virologins betydelse för folkhälsan?

Den ena av dem har medfört att man idag har möjligheten att förebygga cervixcancer genom ett virusvaccin som är riktat mot papillomvirus – ett medicinskt genombrott. Den andra är att man genom ett snabbt framtaget vaccin kunde milda pandemins förlopp när den nya influensan bröt ut över världen.

Bägge händelserna illustrerar påtagliga framsteg i vår strävan efter att besegra sjukdomar som varit mänsklighetens gissel under millennier. Och i bägge fallen beror framgångarna på utveckling av effektiva virusvacciner. Man kan lätt frestas att spekulera över ytterligare ett antal sjukdomar som kanske skulle kunna bekämpas genom virala vacciner.

Syftet med boken är att ge en kondenserad och rimligt uppdaterad översikt av humana virusinfektioner som är av betydelse i vårt land samt deras klinik, diagnostik, profylax och behandling. En kortfattad virologisk beskrivning av varje agens och aktuella forskningsrön har inkluderats liksom en tabell över registrerade virala vacciner (år 2010).

Boken riktar sig till i första hand till allmänläkare, biomedicinska analytiker, gynekologer, medicine kandidater, sjuksköterskor, specialister inom den slutna vården och vaccinationscentraler. Den kan också vara till nytta för andra personalgrupper inom vården och hos familjer runt om i landet som en översiktsguide när det gäller virussjukdomar, inte minst de virala barnsjukdomarna.

Til toppen

Flere bøker av Tomas Bergström: