Vitenskapsteori og kvalitative forskningsmetoder (Heftet)

om å arbeide forskningsrelatert

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 181
Forlag: Gyldendal akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788205510838
Kategori: Samfunnsfag
Omtale Vitenskapsteori og kvalitative forskningsmetoder
All forskning, uansett fagområde, hviler på prinsippene om logisk, kritisk og konsistent tekning. Hva innebærer det og hva vil det si å jobbe forskningsrelatert?

I denne boken er temaet vitenskapsteori og kvalitative metoder. Ulike syn på kunnskap er sentralt i vitenskapsteorien. I bokens del 1 presenteres tre ulike vitenskapssyn. Dessuten gis en innføring i kritisk tekstlesing og forskningsdesign. I del 2 er den kvalitative forskningsprosessen tema. Kvalitative forskningsmetoder er et viktig verktøy for å arbeide systematisk og målrettet med kunnskapsutvikling. Siste del av boken, del 3, angir kriterier for akademisk skriving og går mer i detalj om hvordan det kan jobbes forskningsrelatert. Boken er skrevet for fagpersoner og studenter innen helse-, sosial- og samfunnsvitenskapelige fag. Dessuten er den aktuell for profesjonelle yrkesutøvere som arbeider med forskningsrelaterte problemstillinger og prosjekter.

Til toppen