Zick Zack - Läsrummet åk 4 Textsamling (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 114
Forlag: Sanoma Utbildning
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789152302392
Omtale Zick Zack - Läsrummet åk 4 Textsamling

ZickZack är ett basläromedel i svenska och svenska som andraspråk som inspirerar, stöttar, utmanar och utvecklar – både dig som lärare och dina elever. Materialet består av tre rum – Läsrummet, Skrivrummet och Sökrummet. Läsrummet fokuserar på läsupplevelse och läsförståelse av skönlitteratur och sakprosa, Skrivrummet på skrivande av olika typer av texter, Sökrummet på informationssökning, källkritik och muntlig presentation. De olika rummen kompletterar varandra men kan även användas var för sig.

ZickZack Läsrummet
I textsamlingen får eleverna möta olika typer av texter – berättelser, artiklar, notiser, brev, författarporträtt, dikter och faktatexter av olika slag. Texterna är tänkta för gemensam läsning.

I övningsboken finns övningar att göra före och efter läsningen – övningar som ger förförståelse, tränar ord, begrepp samt läsförståelse – och som på så sätt fördjupar läsupplevelsen och utvecklar läsförmågan.

Lärarhandledningen hjälper dig att bedriva en språkutvecklande undervisning. Den innehåller förslag på vad du kan göra före, under och efter läsningen för att stötta, utmana och utveckla elevernas läsförståelse och språk. Därutöver innehåller lärarhandledningen:
- en presentation av olika läsförståelsestrategier
- tips på hur du kan arbeta språkutvecklande med skönlitteratur och sakprosa
- guider till två barn- och ungdomsböcker
- facit till övningsbokens övningar.

I lärarhandledningen hänvisas till olika bilagor. Bilagorna finns som pdf på en bipackad cd/som nedladdningsbar fil och består av:
- interaktionsövningar
- läsförståelsestrategierna på kort och som affischer
- mallar för sortering av information
- lästräningsmallar
- läsutvecklingsmatriser.

Bilagorna kan skrivas ut och kopieras upp eller användas på interaktiv skrivtavla.
Alla texterna i textsamlingen är inlästa och finns på bipackade cd-skivor/nedladdningsbara ljudfiler.

Obs!
Bilagorna och de inlästa texterna finns/fanns tidigare på cd-skivor i lärarhandledningen. Cd-skivorna kommer allteftersom att ersättas med nedladdningsbara filer med egna isbn. Det totala priset för de tre produkterna (den tryckta lärarhandledningen, ljudfilerna och bilagorna) blir detsamma som lärarhandledningen med de bipackade cd-skivorna.

Bingel
Till ZickZack finns även bingel. En digital ö-värld där eleverna färdighetstränar med Sanoma Utbildnings läromedel för låg- och mellanstadiet. Övningarna i bingel är kopplade till kapitlen i boken och följer samma progression. Eleverna känner igen sig och tränar på samma moment, i bok och digitalt. Ju fler sätt vi erbjuder färdighetsträning på, desto större är sannolikheten att eleverna är stimulerade och motiverade. Från lärarvyn i bingel har du som lärare full inblick i hur det går för varje elev och kan vid behov tilldela uppgifter, t ex som läxa, repetition eller utmaning. Antingen ger du samma uppgifter till alla i klassen, eller individanpassat så att varje elev får träna på just det som hen behöver. Alla övningar i bingel är självrättande och adaptiva i tre svårighetsgrader. Bingel innehåller även material för gemensam kapitelgenomgång, stödjande filmer och mycket mer.

Til toppen