ZickZack 5 Skrivrummet Lärarhandledning, version 2 (Heftet)

Forfatter:

, og

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 200
Forlag: Sanoma Utbildning
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789152358443
Omtale ZickZack 5 Skrivrummet Lärarhandledning, version 2
Lärarhandledningen innehåller förslag på hur du kan stötta och utmana dina elever före, under och efter skrivandet genom att: 1) bygga upp deras kunskaper om olika texttyper – vad gäller innehåll, struktur och språkliga drag 2) utveckla deras språkliga förmågor – genom att göra olika språkutvecklande övningar 3) modellera hur skrivande av olika texttyper går till – genom gemensamt skrivande. Eleverna får på så vis de redskap de behöver för att lyckas med skrivandet av egna texter för olika syften och ändamål.

I lärarhandledningen presenteras också den forskning som materialet bygger på, och här finns sammanställningar över olika texttypers syften, struktur och språkliga drag. Författarna presenterar hur materialet kan användas i både svenska och svenska som andraspråk och ger exempel på olika språkutvecklande övningar i meningsbyggnad, grammatik, språkriktighet och stavning. För att skapa överblick finns sammanställningar över vad som tas upp och när.
Här finns också bilagor (bland annat kopieringsunderlag), förslag på pedagogiska planeringar i svenska och svenska som andraspråk, övningar i källkritik och muntlighet, bedömningsstöd och bedömningsexempel, matriser för kontinuerlig formativ bedömning samt facit till elevbokens övningar och till bilagorna.

Til toppen