Hans Andreas Tvedt
© Foto: Susanne Hartvåg

Hans Andreas Tvedt