Ingeborg Støren
© Foto: Sveinung Bråthen

Ingeborg Støren