Ola Erstad
© Foto: Shane Colvin / Det Utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO

Ola Erstad