Anne B. Ragde er nå ute med sin nye bok

Årets bokfenomen

Calendar Girl

Calendar Girl er serien om Mia Saunders som har ett år på seg til å betale farens spillegjeld på én million dollar.

Se alle e-bøkene her.

Endelig er den her - bok nummer fire!

Historia om det tapte barnet

Ei kraftfull avslutning på historia om eit livslangt vennskap.

Dette er den fengslande historia om to kvinner, den briljante, boklærde Elena og den lidenskaplege, ubereknelege Lila. Begge slost ein gong for å komme seg vekk frå strøket der dei vaks opp - eit nabolag prega av vald og ufridom.

Historia om det tapte barnet av Elena Ferrante (Ebok)
Ebok