Tanum leverer kun til adresser i Norge og på Svalbard.

 

Du kan registrere og endre din adresse på Min side under Profil. I kjøpsprosessen kan du velge hvilken leveringsadresse ordren skal sendes til. Det er den sist benyttede leveringsadressen som kommer opp som førstevalg, og som gjelder for den aktuelle ordren.
 

Bedriftskunder bes ta kontakt med kundeservice ved behov for permanent endring av bedriftens faktura- og/eller leveringsadresse.


Leveringsadresse

Leveringsadresse kan endres i ordresammendraget når du bestiller. Slike endringer på ordre vil ikke endre adresser som er registrert på kundeprofilen.

 

Fakturaadresse

Fakturaen sendes til fakturaadressen. Ved uteblitt betaling vil også purringer gå til denne adressen. Det er derfor viktig at adressen er helt korrekt og til enhver tid representerer betalingsansvarlig adresse.