Tanum er en av Norges ledende bokhandlere, med røtter helt tilbake til 1832.

Da startet Papen (Johan) Dahl, i J. W. Cappelens navn, hovedstadens første bokhandel. I 1879 overtok Hieronimus og Halvard Aschehoug, og i 1880 flyttet butikken til Karl Johansgate 43, der den har ligget siden.

Butikken på Karl Johan har i alle år siden vært Tanums hovedforretning, bare avbrutt av en større ombygging i perioden 1982-84, da butikken flyttet ut i en Moelven brakke mellom Nationaltheatret og Universitetet.

I tillegg til bokhandelen på Karl Johan har vi nettbutikken www.tanum.no.

 

 

Tanum var i familien Tanums eie fra 1928 til 2006.

  • 1928: Johan Grundt overtok Tanum bokhandel fra Hieronimus og Halvard Aschehoug.
  • 1931: Grundt startet et forlag. Det ble solgt i 1980-årene, og ble da hetende Tano forlag. I dag inngår det i Aschehoug.
  • 1964: Cammermeyers boghandel, der Johan Grundt Tanums far Sigurd Pedersen var medeier, ble fusjonert inn i Tanum bokhandel.
  • 1956: Ingar Tanum gikk inn i firmaet. Han tok initiativ til etableringen av Sentral Bokhandel A/S, senere omdøpt til Libris, og til bokbransjestudiet i Bø.
  • 1991: Anne Carine Tanum tok over som 4. generasjon bokhandler i Tanum.
  • 1994: Tanum gikk ut av Libris. Anne Carine Tanum var da en av initiativtakerne til bokhandlerkjeden Nexus Bokforum AS, en sammenslutning Tanum var tilsluttet frem til 1999.
  • 2006: Tanum ble solgt til forlaget N.W. Damm & Søn AS - et selskap i den danske mediastiftelsen Egmont.
  • 2007: Fusjon mellom N.W. Damm & Søn AS og det Bonnier-eide Cappelen. Tanum var i perioden 2007-2014 eid 100% av Cappelen Damm Holding AS. Holdingselskapet eies 50/50 av Bonnier og Egmont. Tanum var dermed søsterselskap med Cappelen Damm AS, og med bokdistributøren Sentraldistribusjon AS.
  • 2015: Tanum AS ble fusjonert med Cappelen Damm AS, og er nå et eget forretningsområde i Cappelen Damm AS.