Tradisjon i 150 år

Tanum er en ledende bokhandel i Norge med røtter tilbake til 1832. Da startet Papen (Johan) Dahl i J. W. Cappelens navn hovedstadens første bokhandel. I 1879 overtok Hieronimus og Halvard Aschehoug, som i 1880 flyttet butikken til Karl Johansgate 43 der den har ligget siden.

Butikken på Karl Johan har i alle år siden vært Tanums hovedforretning, bare avbrutt av en større ombygging i perioden 1982-84 da butikken flyttet ut i en Moelven brakke mellom Nationaltheatret og Universitetet.

I dag har Tanum ti butikker i Osloområdet, og en i Trondheim i Nordre gate. Du finner oss også på fem steder på Oslo lufthavn, samt på flyplassene Flesland og Værnes.

Fra 1/1-2017 åpnes det ytterligere fem ved landets største flyplass, Oslo Lufthavn. Tanums nettbutikk var i gang fra april 2001.

Tanum var i familien Tanums eie fra 1928 til 2006. I 1928 overtok Johan Grundt Tanum bokhandelen fra Hieronimus og Halvard Aschehoug. Fra 1931 startet han også et forlag. Det ble solgt i 1980-årene og ble da hetende Tano forlag. I dag inngår det i Aschehoug. I 1964 ble Cammermeyers boghandel, der Johan Grundt Tanums far Sigurd Pedersen hadde vært medeier, fusjonert inn i Tanum bokhandel. Ingar Tanum gikk inn i firmaet i 1956. Han tok initiativ til etableringen av Sentral Bokhandel A/S, senere omdøpt til Libris, og til bokbransjestudiet i Bø, som var hans ide. Anne Carine Tanum tok over som 4. generasjon bokhandler i 1991. I 1994 gikk Tanum ut av Libris. Anne Carine Tanum var en av initiativtakerne til bokhandlerkjeden Nexus Bokforum AS, en sammenslutning Tanum var tilsluttet frem til 1999. Anne Carine Tanum var formann i Den norske Bokhandlerforening fra våren 1994 til våren 1996. I 2006 ble Tanum solgt til forlaget N.W. Damm & Søn AS - et selskap i den danske mediastiftelsen Egmont. Anne-Regine Bakstad gikk fra januar 2007 inn i stillingen som administrerende direktør.

I 2007 fusjonerte Damm og det Bonniereide Cappelen. Tanum var i perioden 2007-2014 eid 100% av Cappelen Damm Holding AS. Holdingselskapet eies 50/50 av Bonnier og Egmont. Tanum var dermed søsterselskap med Cappelen Damm AS, som er den nest største forlagskonstellasjonen i Norge, og til bokdistributøren Sentraldistribusjon AS. Tanum AS ble fusjonert med Cappelen Damm AS fra og med 1/1/2015, og er nå et eget forretningsområde, Tanum, i Cappelen Damm AS.