Skolesekker

Alle Beckmann sine produkter kommer med en garanti på 2 år. Garantien dekker produksjons- og materialfeil, og ikke skader som oppstår på grunn av ytre påvirkning.

Blir en av delene på sekken ødelagt? Ta kontakt med butikken hvor du kjøpte den, så hjelper vi deg med nye deler.