Skolesekker fra Beckmann 1. -2. klasse

Alle Beckmann sine produkter kommer med en garanti på 2 år. Garantien dekker produksjons- og materialfeil, og ikke skader som oppstår på grunn av ytre påvirkning.